Naturreservat

Finspång erbjuder en varierad och fantastisk natur med bland annat gamla barrskogar, lövskogar och eklandskap. Det finns ett flertal grönområden, djur och växtarter och även drygt 30 naturreservat. Och fler kommer.

Låt den vita stjärnan visa vägen

Gränsen på ett naturreservat markeras av stolpar med en snöstjärna på blå botten. Naturreservaten i Finspång bjuder på en varierad natur med många naturupplevelser och en rik biologisk mångfald. 

Turistinformation

Värdskap är ett vackert ord. Ett ord som andas engagemang, omtanke och att du som gäst är viktig. Värdskap ska kännas i hela kroppen. För oss i Finspång betyder värdskap – konsten att få människor att känna sig välkomna.

turistbyrå broschyr