Fisklösemossen

Fisklösemossens naturreservat ligger sydöst om sjön Avern i kommunens nordvästra del. Väster om reservatet ligger gölen Stora Fisklösen och runt den finns skogklädda mossar och mellanliggande öppna kärr.

Området kännetecknas av att det finns många våtmarkstyper en mindre yta och större delen är dessutom opåverkad av dikning. I reservatet finns både öppna mossar, tallbevuxna mossar och myrholmar höjer sig som små tallbeklädda öar över myrmarkens risvegetation. Träden som växer här är kan vara mycket gamla trots att det inte ser så ut. 

Hitta hit

Information

I reservatet finns inga besöksanordningar men Östgötaleden passerar myrens östra kant.

Vägbeskrivning

Kör från Regna mot Kattala. Efter Rullebacka sväng söderut och håll höger.