Ormlångenskogen

Ormlångeskogens naturreservat ligger strax norr om Lotorp i höjd med Flasbjörke och sträcker sig både över land och vatten i Ormlångens norra del. I reservatet ingår bland annat Storön och flera mindre öar men även ett område som nås via väg.

Skogen domineras av gran men har även ett inslag av äldre tall och i vissa delar finns ett stort inslag av lövträd. Terrängen varierar med höjder, branter, myrmarker och strandmiljöer. En av de ovanligare arterna i området är den rödlistade vedtrappmossan. Delar av området har karaktären av en gammal ”kolarskog” och det finns spår av kolbottnar. Det finns även spår av brand på stubbar och tallstammar (så kallade brandljud).

 

Från bergryggen som löper längs med vattnet har man en fin utsikt över Ormlången och öarna som ingår i reservatet. Platsen lämpar sig utmärkt för en picknick. 

 

Öarna i reservatet nås bäst från sjön med kanot sommartid och skridskor vintertid.

Hitta hit

Information

I området finns informationsskyltar och en mindre parkeringsficka.

En grillplats med bänkbord finns intill vattnet. Ett vindskydd kommer att anläggas. En torrtoa finns.

I reservatet finns en vandringsled med en liten runda på cirka 0,8 kilometer och en längre runda på cirka 1,8 kilometer. Båda rundorna tillsammans är på cirka 2,5 kilometer.