Prästängsudden

Prästängsuddens naturreservat ligger vid den vackra sjön Tisnaren och består av en av norra Östergötlands största sammanhängande ädellövskogar.

Det svagt kuperade området upptas av en lundartad, ekdominerad skog med både höga rakstammiga ekar och några grova mer vidkroniga.

Det finns även ett inslag av asp, björk, lönn, rönn, gran och tall. Området har en rik vårflora med mattor av vitsippa, blåsippa, gullviva och liljekonvalj samt en del tandrot och ormbär. Den giftiga växten tibast med blommor på bara kvist och den köttrosa vätterosen som tar näring från hasselns rötter, blommar även här om våren. Bland sällsynta lavar finns rosa skärelav och skuggorangelav på ek och liten punktlav på asp. 

Hitta hit

Information

Reservatet nås bäst med båt.