3 arbetsgivare – tusen möjligheter

Siemens Energy, Gränges och kommunen är tre av Finspångs största arbetsgivare.

Siemens Energy Finspång

Att arbeta på Siemens Energy innebär nya möjligheter, varje dag.

Siemens Energy är mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi över hela världen samtidigt som vi slår vakt om vårt klimat. Med fler än 92 000 engagerade anställda genererar vi elektricitet till mer än 16% av jordens befolkning. Vi förvaltar ett över 100-årigt arv av innovation och söker efter personer som delar vårt fokus på en hållbar energiomställning.

Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart – oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.

Möjligheterna är oändliga – valet är ditt.

Gränges Finspång

Olika perspektiv och kunskapsområden – ett framgångsrikt Gränges.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten är placerad på produktionsanläggningarna så hos oss kan du stöta på såväl en nyanställd tjänsteman direkt från universitetet, tredje generationens operatör eller en teknisk doktor från en annan världsdel. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål – ett framgångsrikt Gränges. Så skapas förutsättningarna för bolagets ledande kompetens och för en framgångsrik karriär.

Kulturen är både varm och professionell. Vi samverkar intensivt både över de geografiska gränserna och mellan våra olika kompetensområden. Det skapar spännande möjligheter att utforska nya roller och miljöer.

Finspångs kommun

När du jobbar i Finspångs kommun bidrar du till att göra skillnad!

Oavsett vad du arbetar med hos oss bidrar du till att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att leva ett tryggt och gott liv.

Finspångs kommun ska vara en välkomnande arbetsplats där alla bemöts med respekt. Vi motarbetar alla former av diskriminering eller särbehandlingar och arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald. Likvärdiga anställnings- och utvecklingsmöjligheter ska finnas för alla anställda och utgå från verksamhetens behov. Vi vill underlätta för våra medarbetare att förena arbete med föräldraskap.

Som anställd inom Finspångs kommun möter du några av samhällets största utmaningar. Det finns gott om spännande arbetsuppgifter inom våra olika verksamhetsområden och du har stora möjligheter att utvecklas i din roll.

Kampanjen "Få kraften att göra skillnad" är ett samarbete mellan Siemens Energy, Gränges och Finspångs kommun, genom Tillväxt Finspång, för att visa upp möjligheterna till att jobba, leva och bo i Finspång och att hitta ny personal och invånare till Finspång.

Föregående bild
Nästa bild