Branschråd

Inom ramen för Tillväxt Finspång och vårt uppdrag leder vi olika branschråd. I dagsläget finns branschråd inom följande branscher; Industri, Bygg, fastighet och anläggning, Handel och Besöksnäring.

Om våra branschråd

Alla medlemmar har möjlighet att delta och vara del av ett specifikt branschråd. Syftet med de olika råden är att generera fler affärer och samarbeten som ska skapa än mer tillväxt i vårt näringsliv.

Branschråden är också ett verktyg att få fler inom samma bransch att ses under ett och samma tillfälle för att diskutera frågor som rör utvecklingen av Finspång men också för att söka efter fler affärsmöjligheter. Under branschråden sammanförs kompetens från näringsliv, kommun och ibland extern kompetens för att stärka stödet för fortsatt etablering, investering och tillväxt. Genom samarbete inom olika branscher arbetar branschråden för att gemensamt öka Finspångs konkurrenskraft och maximera affärsnyttan för varje bransch.

Vill du veta mer om Finspångs olika branschråd?

För att möta de specifika behoven och utmaningarna inom olika sektorer har vi etablerat flera branschråd. Dessa råd fungerar som forum där representanter från olika företag och organisationer kan diskutera branschspecifika frågor, dela bästa praxis och samverka för att driva branschen framåt. 

Våra aktuella branschråd är:

Industri

Fokuserar på att stärka och utveckla Finspångs starka industri genom innovation, hållbara lösningar och lokala samarbeten.

Bygg, fastighet och anläggning

Arbetar för att främja hållbarhet och kvalitet inom bygg- och fastighetssektorn.

Handel

Syftar till att stötta och utveckla den lokala handeln genom att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga handelsmiljöer.

Besöksnäring

Främjar turism och besöksnäring genom att lyfta fram Finspång som en attraktiv destination för både svenska och internationella besökare.

Centrum

Fokuserar på att utveckla och vitalisera Finspångs centrum som en livlig och attraktiv plats för både invånare och besökare.

HR-nätverket

Syftar till att inspirera dig som arbetar inom HR genom att utbyta erfarenheter, diskutera HR-frågor och samlas runt olika teman.