Bli ambassadör

Stötta Tillväxt Finspångs arbete för Vision 30/35 och Finspångs utveckling.

Det är tillsammans vi skapar stolthet och tillväxt!

För att nå Vision 30/35 behöver Tillväxt Finspång fler medlemmar och vi behöver fortsätta hitta nya samarbeten och synergier i stort som i smått. Som privatperson kan du stötta genom att bli ambassadör!

 

Varför ska du/ni bli ambassadör?

• För att stötta Tillväxt Finspång som organisation och därmed Finspångs utveckling
• För att bidra till att nå Vision 30/35
• För att vara med och bygga samhörighetskänsla och stolthet

Vad ingår i ambassadörskapet?

• Nyhetsbrev 4 gånger/år om Finspångs utveckling
• Gratis deltagande i en årlig ambassadörsträff
• Ingå i ett större nätverk och nya kontakter
• Chans till nya samarbeten
• Symbolisk gåva som visar att du/ni stöttar Finspångs utveckling

Vem kan vara ambassadör?

Enskilda personer som vill stötta Tillväxt Finspångs arbete för Vision 30/35 och Finspångs utveckling

Ideella föreningar/nätverk som vill stötta vill stötta Tillväxt Finspångs arbete för Vision 30/35 och Finspångs utveckling

Vad kostar det?

100 kr/år för enskild person

200 kr/år för ideell förening/nätverk

Tillväxt Finspång förbehåller sig rätten att neka ambassadörskap för personer eller föreningar som inte delar föreningens grundvärderingar och stadgar.