Lövfallet

Lövfallets naturreservat ligger cirka 5 km öster om Finspångs tätort. Här finns granar och tallar som är mycket gamla och grova.

I norra delen av reservatet finns en kort vandringsled. Utmed leden möter man torra hällmarker och fuktig ravinskog och prasslande aspar. De gamla grova träden och den döda veden ger en mycket bra miljö för att sällsynta arter ska trivas i reservatet, exempelvis finns den starkt hotade raggtaggsvampen. Området är kuperat och leden som utgår från parkeringsplatsen tar ca 45 minuter att gå.

Hitta hit

Information

En parkering med plats för cirka 2 bilar finns söder om reservatet.

En vandringsled på cirka 1,5 km i reservatet och ledmarkeringar finns mellan parkeringsplatsen och reservatet.