Nätverk och mötesplatser

Kraften i att bygga relationer

Välkommen till våra inspirerande mötesplatser

I Finspång värdesätter vi samarbete och nätverkande som viktiga komponenter för att driva utveckling och innovation. Tillväxt Finspång erbjuder flera mötesplatser och nätverk som hjälper företagare, entreprenörer och yrkesverksamma att knyta värdefulla kontakter, dela kunskap och skapa nya möjligheter.

Kraften i Finspång lunchen

En av våra mest uppskattade mötesplatser är Kraften i Finspång-luncherna. Dessa nätverksluncher ger dig möjlighet att träffa andra företagare och beslutsfattare i en avslappnad och inspirerande miljö. Här diskuteras aktuella ämnen, utbyts erfarenheter och byggs relationer som kan leda till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Vi tror på kraften i personliga möten och ser till att varje lunch är unik med eget innehåll men ändå plats för samtal och dialog. 

Möte föreläsning

Branschråd

För att möta de specifika behoven och utmaningarna inom olika sektorer har vi etablerat flera branschråd. Dessa råd fungerar som forum där representanter från olika företag och organisationer kan diskutera branschspecifika frågor, dela bästa praxis och samverka för att driva branschen framåt. Våra aktuella branschråd är:

Industri

Fokuserar på att stärka och utveckla Finspångs starka industri genom innovation, hållbara lösningar och lokala samarbeten.

Bygg, fastighet och anläggning

Arbetar för att främja hållbarhet och kvalitet inom bygg- och fastighetssektorn.

Handel

Syftar till att stötta och utveckla den lokala handeln genom att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga handelsmiljöer.

Besöksnäring

Främjar turism och besöksnäring genom att lyfta fram Finspång som en attraktiv destination för både svenska och internationella besökare.

Centrum

Fokuserar på att utveckla och vitalisera Finspångs centrum som en livlig och attraktiv plats för både invånare och besökare.

HR-nätverket

Syftar till att inspirera dig som arbetar inom HR genom att utbyta erfarenheter, diskutera HR-frågor och samlas runt olika teman.

 

Ta del av Kraften i Finspång

Oavsett om du är företagare, yrkesverksam eller intresserad av att engagera dig i våra nätverk, finns det en plats för dig i Finspång. Genom att delta i våra mötesplatser och nätverk kan du dra nytta av den gemensamma kunskapen, erfarenheten och engagemanget som finns här. Välkommen att uppleva Kraften i Finspång – tillsammans skapar vi en starkare och mer innovativ framtid i Finspång!

lunchmöte restaurang