Ölstadsjön

I Ölstadsjöns naturreservat rastar och häckar ett antal olika fågelarter som är typiska för habitatet. Här finns exempelvis brun kärrhök, tofsvipa, sothöna, gråhäger, sävsångare, sånglärka och grågås.

På de sanka strandängarna finns vadare och i den öppna vattenytan rastar änder. Den grunda vassrika sjön med omgivande dammar och de betade stränderna skapar även bra förutsättningar för många insekter som trollsländor och för groddjur som den större vattensalamandern. 

Hitta hit

Information

I anslutning till och i reservatet finns tre anordnade utsiktsplatser:

Intill Skäggebyvägen finns en utsiktsplats som har en tillgänglighetsanpassad ramp. Här finns ett fikabord och informationsskyltar.

Intill Miljö- och utbildningscentrum vid golfstugorna finns en utkiksplats med ett fikabort och informationsskyltar. Härifrån syns stora delar av reservatet.

Längs golfbanans kant finns en träspång som leder dig till fågeltornet inne i reservatet. Från tornet syns hela sjöspegeln. Fågeltornet är rustat med bänkar och bord för fikakorgen men observera att tornet inte är tillgänglighetsanpassat.

Vägbeskrivning

Det enklaste sättet att ta sig till reservatet är att åka/gå mot golfbanan via Skäggebyvägen.

En utkiksplats finns vid en vändplats på Skäggebyvägen, en finns vid miljö- och utbildningscentrum intill golfstugorna och fågeltornet finns inne i reservatet i en skogsdunge.