Tillväxt Finspång

Tillsammans arbetar vi för ökad tillväxt genom att göra Finspång attraktivt för fler att bosätta sig, starta företag eller etablera verksamhet här och för fler att besöka och uppleva platsen Finspång.

Vad är Tillväxt Finspång

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som format sig i en styrelse med representanter från näringsliv, politik och kommun. Vi vill stärka och bidra till näringslivsutveckling, driva arbetet mot en ökad befolkning – Vision 30/35 – att Finspång ska ha 30 000 invånare år 2035.

Aktuellt

Hos oss händer det ständigt saker. Ta del av vad som är aktuellt just nu!

Mötesplatser

Vi skapar mötesplatser som utvecklar Finspång

Medlem

Det är tillsammans vi skapar stolthet och tillväxt.

Kalendarium

Etablering

I Finspång finns en starkt industrianda och redan på 1500-talet lades grunden till det som kallas ”den svenska industrins vagga”. Finspångs kommun är fortfarande en utpräglad industrikommun med stora företag som Siemens Energy, Gränges, SSAB och Hydro som har export över hela världen vilket sätter kommunen på den internationella industrikartan. Tack vare goda kommunikationer och närhet till såväl Europavägar, stambana, flygplats och djuphamn når du enkelt hela världen härifrån – och omvärlden når oss.

Vårt uppdrag

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med uppdraget att leda arbetet mot att förverkliga Vision 30/35, dvs att Finspångs kommun år 2035 är 30 000 invånare.

Visionen förverkligas genom att vi:

 • Driver platsvarumärkesmarknadsföring av Finspång
 • Skapar stolthet och identitet
 • Stärker och stimulerar befintliga företag
 • Stimulerar inflyttning på bekostnad av inpendling
 • Skapar mötesplatser och projekt
 • Verkar för entreprenörskap och nyföretagande
 • Lockar nya verksamheter till orten

Bli medlem

Det är tillsammans vi skapar stolthet och tillväxt! När vi träffas bygger vi relationer – på så vis föds nya idéer. Skapa affärsmöjligheter genom kontakter och delta i utvecklingen av Finspång.

Glad kvinna

Några av våra medlemmar

coop logo

Om oss

Ekonomisk förening, organisation och Vision 30/35

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som bildades 2018 och som sedan dess formerat sig i en styrelse med representanter från näringsliv, politik samt kommun. Tillväxt Finspång är den organisation som fått uppdraget att utveckla varumärket Finspång och som ska leda arbetet mot tillväxtmålet Vision 30/35.

Vision 30/35 innebär bland annat att Finspång år 2035 har 30 000 invånare. Visionen är mer innehållsrik än så och omfattar också höga ambitioner vad gäller utbildning, attraktiva boenden, sysselsättning, kulturliv, en aktiv fritid och en social och hållbar utveckling.

För att nå denna vision kommer vi behöva samarbeta över gränser och tillsammans hjälpas åt att bidra till nytänkande och utvecklingskraft.

Vi är glada att finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet syftar till att utveckla företagande med fokus på besöksnäring och livsmöjligheter på landsbygden runtom i hela Finspångs kommun.

Historia

Arbetet började 2016 när kommunens Näringslivsråd arrangerade en workshop mot bakgrund av att de saknade en vision om framtiden för Finspång. Man enades i tanken att för att Finspång ska kunna utvecklas till en av Sveriges mest framgångsrika och spännande platser behöver näringslivet och det offentliga ha samma bild av framtiden och samsyn kring visionen för vår kommun. Detta skulle vara vägledande i vardagen och i långsiktiga beslut.

Vision 30/35 arbetades fram där tillväxtmålet är att Finspångs ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har man satt ett antal rubriker som man ser som centralt för att uppnå detta:

 • Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod
 • Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen
 • Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad
 • Finspångs skolor är  bäst i regionen
 • Finspång har universitetsutbildning
 • Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
 • Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller
 • Finspång har en hållbar ekologisk utveckling
 • Finspång har en hållbar social utveckling


Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun samt att inkorporera näringslivsrådets tillväxtmål i de styrande strategiska dokumenten för Finspångs kommun. Tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.