Gällsängenskogen

Gällsängenskogens naturreservat ligger cirka två mil norr om Finspångs tätort.

Hitta hit

I området växer en lövskog som slutit sig efter att hävden upphört. Betesdrift har inte förekommit efter 1937 och idag utgörs trädskiktet av framför allt asp, björk och bitvis rikt med hassel samt gran. Här finns ett rikt fågelliv och det finns också gott om vedsvampar och mossor.