Rösjöskogen

Rösjöskogens naturreservat ligger mellan Ljungsbro och Finspång och är en tyst vildmark med en mångfald naturtyper. Norr om Rösjön och Fabbegölen breder ett vidsträckt gammelskogsområde ut sig med gammal tall och gran, men även lövträd som asp och björk.

Den lilla gölen i norr, Rudgölen, är omgiven av gungflyn och runtom finns utbredda myrmarker glest bevuxen med tall. Området är varierat med sprickdalar, små raviner och blockrika branter. I området finns även intressanta kulturlämningar som till exempel spår efter en körväg från 1600-talet. Här finns också kolbottnar och rester från en kolarkoja och det finns uppgifter att en man vid namn Busk-Pelle bodde i en koja i västra delen av reservat i sekelskiftet mellan 1800 och 1900-tal. Rester av kojan finns än i dag i form av stenblock från grunden.

Hitta hit

Information

I området finns en vandringsled

Intill reservatet finns plats för ett antal bilar.