Asketorp

Asketorps naturreservat ligger ungefär 4 km sydost om Regna kyrka och består till större delen av en gammal barrblandskog med inslag av mindre sumppartier.

Hitta hit

Naturreservatet gränsar till Frängsjön och i den fuktiga miljön bland de gamla granarna trivs hackspettar. Det finns gott om spår efter den i södra Sverige sällsynta tretåiga hackspetten. I ljusare partier av skogen, speciellt i anslutning till sumppartierna finns mycket rikligt med hänglavar.