Lindenäs

Skogen i Lindenäs naturreservat ger en urskogskänsla. Här kan man uppleva orördhet och gångna tiders skogar.

Reservatet karakteriseras av äldre tallskogar, hällmarker och ett mindre område med gammal granskog. Terrängen är relativt kuperad och i norra delen går berget i dagen. Tallarna är mycket gamla och i några av dem finns bohål. I området finns bland annat den rödlistade vedtrappmossan och spillkråkan.

Hitta hit

Information

En parkering finns till väster om reservatet med plats för ungefär 6 bilar.