Tjuttorp

Vid Västjutens sydöstra spets någon mil norr om Lotorp ligger Tjuttorps lövskog. Området går även under namnen Tjensudden eller Tjuttorpe ängar. Området är bekant sedan lång tid tillbaka som en vacker lövskog som står i ljus kontrast mot den monotona barrskogen som omger reservatet.

Tjuttorp ligger i en trakt där det funnits stora lövbrännor, det vill säga lövskogar som kommit upp efter skogsbränder. När skogen successivt slutit sig, har lövbrännans arter av sällsynta mossor, lavar, svampar och hackspettar tagit sin tillflykt hit. Här finns växter som vårärt och tibast och chans att se många fåglar bland annat hackspettar. Vandringsleden tar dig med genom lummig lövskog som ljuder av fågelsång om våren.

Näringsrika våtmarker som tidigare gav hö och små men vackert blommande ängsrester som påminner om hur generationer Tjuttorpsbor nyttjat markerna genom bete, slåtter och lövtäckt.

Hitta hit

Information

Parkering med plats för cirka 6 bilar.

Vid parkeringen finns ett picknickbord

I reservatet finns två vandringsleder på 1,3 km respektive 2 km. En av lederna leder till en rastplats med eldstad på Tjensudden.