Pipmossen

Pipmossens naturreservat är en klassisk mosse kantad av kärr och skog med gott om pors och skvattram. I området spelar orrtupparna under våren och längre fram kan tranorna häckar här.

Området består av en lågvuxen tallmosse som ofta kantas av laggkärr. De norra delarna av myren är i allmänhet öppna, men i kanterna finns antydningar till tallrismossar och i södra delen ligger en tallskog.

I området växer den ovanliga varianten av idegran, Picea abies v. recurvata.

Hitta hit

Kontakt

En parkering med plats för cirka 4 bilar finns i anslutning till reservatet.

Bord och bänk finns vid parkeringen.