3 av våra vackra naturreservat

Regnaholm

Reservatet ligger intill sjön Regnaren strax väster om Regnaholms slott. Området erbjuder en vacker lövskog med en stor del bok och asp, med inblandning av barrträd. En mindre parkering med ett picknickbord finns. I södra delen av reservatet finns fler bord.


Hitta till Regnaholm: Sväng av mot Regnaholm 7 km norr om Igelfors. Efter 1 km finns parkeringsplatsen.

Tjuttorp

Vid Västjutens sydöstra spets ligger Tjuttorps lövskog, området kallas även Tjensudden. Området är en vacker lövskog som står i ljus kontrast mot övrig skog runt omkring. Intill reservatet finns en parkering för 6 bilar och en iordningställd grillplats ute på udden.

 

Hitta till Tjuttorp: Från Lotorp kör norrut till Yxviken och sväng höger innan bron över viken. Fortsätt till Brostugan och ta vänster mot Tjuttorp efter Brostugan.

Hjälmstorpenäs

Reservatet är ett stort skogsområde ute på en stor udde vid sjön Holpen. I reservatet finns flera olika skogstyper så som sumpskog, barrblandskog och lövrika skogar.

 

Hitta till Hjälmstorpsnäs: Vid Vistinge, sväng mot Rejmyre. Efter cirka 7 kilometer sväng mot Kyrkfallet.

Mer information

Upptäck även fler av våra fina naturreservat

Upptäck Finspång

Barn och pappa i lekpark

5 aktiviteter för hela familjen

För hela familjen

8 gårdsbutiker på en tripp

Fyll lungorna med kraften i lantluft och besök åtta av Hällestadsbygdens mysiga och genuina gårdsbutiker.

Turistinformation

Värdskap är ett vackert ord. Ett ord som andas engagemang, omtanke och att du som gäst är viktig. Värdskap ska kännas i hela kroppen. För oss i Finspång betyder värdskap – konsten att få människor att känna sig välkomna.

turistbyrå broschyr