Aktuella projekt

Tillväxt Finspångs roll är i många sammanhang att vara sammanhållande för frågor som rör Finspångs utveckling. Att leda och vara del av evenemang och events som arrangeras i och runt Finspång är också en annan viktig uppgift.

För tillfället är följande projekt aktuella:

Bergska skolans framtid

Under juni månad kallade vi till möte med ansvariga politiker samt tjänstemän för att föra dialog om framtidens gymnasieskola i Finspång. Detta med anledning av att kommunstyrelsen beslutat att pausa intagen till Bergska gymnasiet under HT-25.

Utredningen pågår och ska presenteras i början av hösten till ansvariga politiker. Tillväxt Finspångs önskan är att få ta del av utredningen och också få möjlighet att yttra sig som medlemsorganisation innan den presenteras för politikerna.

Centrumutveckling

Efter en hel del positiva investeringar i centrummiljön de sista åren, flera positiva etableringar och en ökad handelslojalitet i centrum ser vi potential i att stärka centrum ytterligare genom att skapa en gemensam centrumgrupp tillsammans med fastighetsägare, butiker och andra intressenter. 

En viktig sak för gruppen blir att skapa en gemensam marknads- och aktivitetsplan. Ett första möte äger rum 27 augusti kl. 08:00. Anmälan via ”Kalendarium”.

Kraften Finns i Finspång 19 okt

Den populära mässan Finns i Finspång är tillbaka i höst och kommer arrangeras lördagen den 19 okt. Tillväxt Finspång har valt att vara del av projektet och är en av flera företag och organisationer som tillsammans bildat en styrgrupp. 

Till detta har vi valt att använda oss av vårt gemensamma platsvarumärke ”Kraften i Finspång” som del av namnet till årets mässa. Vi ses väl på plats lördagen den 19 okt?!

Julmarknad 1 dec

Tillsammans med Lions, Finspongs Slott m fl. pågår det diskussioner om att arrangera en julmarknad som omfattar både Finspångs centrum men också slottsparken och slottsgården.

Vill du vara delaktig i något av projekten?

Hör av dig till oss redan idag!

Glad kvinna