Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Tillväxt Finspång Ekonomisk Förening behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen tillvaxtfinspang.se samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen tillvaxtfinspang.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Tillväxt Finspång Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6314 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

 

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Tillväxt Finspång behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Tillväxt Finspång. I sådant fall kommer Tillväxt Finspång inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

 

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Tillväxt Finspång behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

 

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Tillväxt Finspång som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

 

Intresseavvägning

Tillväxt Finspång kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Tillväxt Finspång ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

 

Hur vi samlar in personuppgifter

Tillväxt Finspång samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på tillvaxtfinspang.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Tillväxt Finspång samlar dessutom icke-personlig information vid besök på tillvaxtfinspang.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

 

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, postadress, telefonnummer, mejladress, personnummer, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

 

Varför vi bevarar personuppgifter

Tillväxt Finspång bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Tillväxt Finspångs produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av tillvaxtfinspang.se

 

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Tillväxt Finspång sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Tillväxt Finspång kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tillväxt Finspångs rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

 

Delning av personuppgifter till tredje part

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Tillväxt Finspångs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Tillväxt Finspång vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Tillväxt Finspång säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

 

Skydd av personuppgifter

Tillväxt Finspång har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Tillväxt Finspång är skyldiga att följa Tillväxt Finspångs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

 

Cookies

Tillväxt Finspång använder sig av så kallade cookies på tillvaxtfinspang.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på tillvaxtfinspang.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av tillvaxtfinspang.se som avsett.

 

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklam- och webbyrå i Finspång som förutom webbdesign arbetar med grafisk design, företagsprofilering och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimeringsökordsannonsering och annonsering via sociala medier.

 

Tillväxt Finspång som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Tillväxt Finspång inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Tillväxt Finspång personuppgifter enligt de instruktioner Tillväxt Finspång fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Tillväxt Finspång kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

 

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Tillväxt Finspång få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Tillväxt Finspång förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

 

Kontaktinformation

Tillväxt Finspång ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till kontakt@tillvaxtfinspang.se eller Tillväxt Finspång, c/o Bildningen Finnvedsvägen 4, 612 30  Finspång, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2021-09-16