Om Kraften i Finspång

Kraften i Finspång är varumärket som samlar Finspång för att nå Vision 30/35. Genom att profilera och marknadsföra platsen Finspång vill vi locka och attrahera besökare, invånare och företag till Finspång. Men också visa att kraften är du, jag och alla som älskar Finspång!

Platsvarumärket Kraften i Finspång drivs av den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång men är en gemensam öppen, plattform och satsning för alla som är intresserade av att utveckla Finspång - invånare, kommun och näringsliv.

Bli en del av Kraften i Finspång du också! Lär mer och ladda ner materialet här!

#jagärkraften

Tillsammans är vi kraften i Finspång. Och i en intervjuserie visar vi några av alla de som är kraften.

Vivi Hallström, Pizzamakarna 

Om Tillväxt Finspång

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som bildades 2018 och som sedan dess formerat sig i en styrelse med representanter från näringsliv, politik samt kommun. Tillväxt Finspång är den organisation som fått uppdraget att utveckla varumärket Finspång och som ska leda arbetet mot tillväxtmålet Vision 30/35.

Om Vision 3035

År 2035 har vi blivit en kommun med 30 000 invånare och är en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka på! Tillväxt Finspång är en gemensam kraftsamling från näringslivet och kommunen och plattformen för att nå visionen.
Vi arbetar för ökad tillväxt genom att göra Finspång attraktivt för fler att bosätta sig, starta företag eller etablera verksamhet här och för fler att besöka och uppleva platsen Finspång. Det är tillsammans vi kan nå vår vision! Vill du vara en del?

Scroll to top