Lekplatser

Barn behöver få möjlighet att leka, röra på sig och vistas utomhus. Därför är säkra och roliga lekplatser viktiga mötes­platser för lek och ute­vistelse.

Kraften i lek!

Barn leker överallt och Finspångs kommun vill uppmuntra till lek och rörelse bland barn. Därför har kummunen skapat tillgängliga, roliga och säkra lekplatser som ett komplement till uppväxtmiljön i övrigt. Förhoppningen är att lekplatserna ska vara en samlingsplats dit barn och vuxna kommer för att ha roligt tillsammans.

De kommunala lekplatserna besiktigas varje år för att uppfylla de säkerhetskrav som finns.