Vibjörnsparken

Vibjörnsparken ligger i östra delen av Finspångs tätort. I nord, öst och väst omges parken främst av bostadsområden med närhet till skola och förskolor. En uppskattad plats för många invånare exempelvis parkens centrala läge, skogspartierna och de öppna ytorna.

Här finns i dag upplysta gångvägar och gott om bänkar. En ny plantering ramar in parken längst med riksväg 51 som kommer växa upp och rama in mer och mer för varje år.

Mitt i parken står den gamla Eken som nu mer är belyst. I backen ner från minigolfbanan brukar barnen åka pulka när det finns snö, och nu mer finns det belysning att tända för vinterkvällars pulkaåkning. I två hörn av parken finns slåtterängar anlagda. Dels vid Ekällevägen och dels vid Kapellvägen. Där växer äldre blom. Och grässorter som ska slås på sensommaren.

Mitt i parken finns också starten för en naturstig som med hjälp av skyltar, träfigurer insektshotell, fladdermus- och fågelholkar berättar om djur- och naturliv i Sverige. Stigen är en upplevelse både för stora och små och en chans att lära sig om naturen.

Där den gamla ladan tidigare stod finns nu mer en lekpark. Lekparken är anpassad till naturen och erbjuder mycket att upptäcka och utforska, både i lekparken och i slänten och skogen ovanför. 

Hitta hit

Information

Vid lekparken finns tillgängliga picknickbord, sandbord samt gunga och karusell. Vid lekparken finns även en grillplats med bänkar och väderskydd.

Hemsida: finspang.se/parker