Lokala inköp 2023

En ny mätning som gjorts på Tillväxt Finspångs initiativ visar att 20 procent av Finspångs totala inköp 2023 på cirka en miljard kronor görs lokalt. Andreas Ramlöv, verksamhetschef på Tillväxt Finspång, menar att detta är något som behöver förändras på sikt:

-Vi är såklart medvetna om att allt som behövs inhandlas till kommunen inte finns i Finspång. Men genom en mätning vill vi synliggöra det lokala näringslivet och säkerställa att mer görs framöver för att säkerställa att så mycket som möjligt av våra gemensamma skatteintäkter  går tillbaka till Finspångs näringsliv.

62 % av kommunens totala intäkter kommer från skatteintäkter från Finspångs invånare och mot den bakgrunden finns ett särskilt ansvar för hela kommunen att säkerställa inköpsrutiner och policys så att det lokala näringslivet åtminstone får frågan om tjänsten eller produkten finns lokalt. Andreas Ramlöv utvecklar:

-Om vi vill att Finspång ska växa, fortsätta utvecklas och tillhandahålla en god service och ett bra utbud, inte bara för kommunen utan för alla som bor i Finspång, behöver vi alla tänka lokalt först och främst. Ett särskilt ansvar åligger de som förvaltar och ansvarar för våra gemensamma resurser som kommer in via skatter och här behöver vi fortsätta dialogen mellan näringslivet och kommunen. Dels handlar det om att stärka det lokala perspektivet vid offentliga upphandlingar men mycket handlas också in via så kallade direktupphandlingar och där finns också mycket att göra.

Under hösten vill Tillväxt Finspång fortsätta arbeta med frågan och skapa möten och dialog mellan det lokala näringslivet och ansvariga hos kommunen.

-Vi önskar bland annat utveckla arbetet med hur offentliga upphandlingar skapas och genomförs. Här finns ett ansvar från det lokala näringslivet att visa vad man går för samtidigt som kommunen också måste skapa bättre dialog framgent, avslutar Andreas Ramlöv.

Mätningen har också uppmärksammats i lokalpressen:

https://folkbladet.se/nyheter/finspang/artikel/kritiken-inkop-for-en-miljard-men-bara-20-procent-gors-lokalt/r9w5ewzj

FAKTA:

Finspångs kommun inklusive Finspångs Tekniska Verk samt Vallonbygden totala inköpsvolym:
Total volym = 1 070 917 860 SEK
Varav lokala inköp = 220 772 060 SEK

Definition lokala inköp: företag med postadress Finspång, Reijmyre, Hällestad, Grytgöl, Ljusfallshammar och Lotorp. 

Vid ev frågor om undersökningen kontakta:

Andreas Ramlöv, verksamhetschef Tillväxt Finspång
Tel 072-5076400 eller mejl andreas@tillvaxtfinspang.se