Småföretagarframgång Finspång

Ta ditt nästa steg i din företagsresa, få nya kunskaper från experter och inspireras av andra företagare.

I samarbete med ALMI Östergötland erbjuder vi två förmiddagar i Finspång där du som företagare får kunskaper och insikter i ditt företags ekonomi och vad du kan göra för att skapa en hållbar tillväxt för att rusta ditt företag för framtiden.

Dag 1 – 6 mars

Inleds med kaffe kl. 08:30 följt av en presentation av gruppen. Därefter startar en genomgång om ekonomi och lönsamhet, grupparbeten och ekonomisk visualisering med färger.

Dagen avslutas med lunch kl. 12:00.

Mellan dag 1 och 2 bokas individuella samtal för att gå igenom ditt företags ekonomi.

Dag 2 – 11 april

inleds med kaffe kl. 08:30 följt av en genomgång om hållbarhet. Dagen kommer att fokusera på Hållbarhet och vi kommer att arbeta med ett verktyg anpassat för att ta fram företagens prioriterade områden inom hållbarhet genom bl.a. en workshop.

Dagen avslutas med lunch kl. 12:00

Målgrupp:

Småföretag 1–5 anställda.

Ska driva verksamhet idag och inneha organisationsnummer, alla branscher är välkomna.

Antal deltagare:

Max 20 deltagare.

Workshop:

6 mars och 11 april
2 förmiddagar inkl fika och lunch.

Plats:

Finspång

Deltagaravgift:

Kostnadsfritt för företagare.

För mer information och kontakt:

Laverd Gorges, 013-20 07 18
laverd.gorges@almi.se

Henrik Thörnblad, 013-20 07 31
henrik.thornblad@almi.se

Erbjudandet är ett samarbete med Tillväxt Finspång och en del av Framgångslyftet som är ett affärsutvecklingsprojekt i Östra Mellansverige med fokus på att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. I projektet ska flerföretag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering samt utveckla förmåga till omställning, förnyelse och förändringsledning. Detta i effektiv samverkan med och utveckling av omgivande stödsystem. Projektet finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska regionala utvecklingsfonden.