Flykting-anläggningen i Doverstorp

Hitta hit

Kontakt

612 93 Finspång

Telefon: 
013-230300

E-post: 
kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Hemsida: 
kulturarvostergotland.se

Dokument och länkar

Information

I en sydvänd blåsippsbacke bland sly, gles tall- och björkskog nära Mo gård vid sjön Glan, ligger halvt gömda spår av byggnader och ruiner av cementgrå anläggningar.  Det känns som att leta efter fornminnen när man vandrar på udden nära bron vid Doversund.


Här finns rester av det som var Sveriges största flyktingförläggning mellan 1944 och 1946. Närmare 8 000 personer bodde i omgångar i lägret. Då sjöd platsen av liv och förhoppningar om frihet och en ny framtid efter fasorna i koncentrationslägren eller efter nattlig flykt med båt från Baltikum över Östersjön till det neutrala Sverige.

Nu är platsen nästan öde och ruvar på sina hemligheter. Man brukar säga att Doverstorplägret kom upp lika fort som det sedan försvann. 


Ur serien Gömda glömda platser på Kultururarv Östergötland. 


Har du varit här? Fler gömda och glömda platser hittar här och här!