Finspångs Församling

Vi vill genom det vi är och vill vara, bidra till det goda livet i Finspångs kommun, som också sammanfaller med församlingens geografiska område.

Hitta hit

Kontakt

Mariagården, Vallonvägen 23
61230 Finspång

Telefon: 
012285700

E-post:
finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/finspang

Information

Finspångs församling vill vara synlig och möta människor där de finns och bedriva verksamhet med god kvalitet. Skapa forum för människor och ta vara på det spontana mötet.

Vi vill vara en självklar och efterfrågad samhällsaktör och levandegöra den kristna tron i varje handling.